Lumaban at Manalo: Opisyal na Patakaran ng Chinese Poker Ipinapakilala

Pagsisimula sa Chinese Poker

Ang Chinese Poker ay isang popular na laro ng baraha na nagmumula sa Asya. Bago natin simulan ang paglalaro, mahalagang maunawaan ang mga patakaran ng laro.

Ang Kahalagahan ng Patakaran sa Chinese Poker

Tulad ng iba pang mga laro, mahalaga ang mga patakaran sa Chinese Poker upang magkaroon ng maayos na kompetisyon at pagkakataon para sa lahat ng mga manlalaro. Ang mga patakaran ay nagtatakda ng tamang pagkakasunud-sunod ng mga hakbang, mga puntos na maaaring makuha, at iba pang mahahalagang aspeto ng laro.

Ang pagsunod sa mga patakaran ay nagbibigay ng pantay na pagkakataon para sa lahat ng mga manlalaro at nagpapahintulot sa mga manlalaro na maglaro ng may kasanayan at diskarte. Ito rin ay nagbibigay ng tuntunin para sa isang patas na labanan at nagpapahalaga sa paggalang at etika sa paglalaro ng laro.

Mga Pangunahing Patakaran ng Chinese Poker

Narito ang ilang mga pangunahing patakaran ng Chinese Poker:

 1. Ang Chinese Poker ay nilalaro ng apat na manlalaro.
 2. Bawat manlalaro ay hahawakan ang tatlumpu’t tatlong (33) na mga baraha.
 3. Ang mga baraha ay ipinamamahagi sa bawat manlalaro sa tatlong yugto: tiglabing-apat (14) sa una, tiglabing-apat (14) sa pangalawa, at iba’t ibang tig-tatlo (3) sa huling yugto.
 4. Ang bawat manlalaro ay mag-aayos ng kanilang mga baraha sa isang pitong (7) kartang kamay at dalawang (2) pitumpu’t-isang (51) kartang kamay na tinatawag na “back hand” at “front hand” ayon sa pagkakasunud-sunod ng ranking ng mga karta.
 5. Pagkatapos ay ipapakita ng bawat manlalaro ang kanilang mga kamay at bibilangin ang mga puntos na kanilang nakamit batay sa mga patakaran ng pagbilang ng puntos sa Chinese Poker.

Sa pamamagitan ng pag-unawa at pagsunod sa mga pangunahing patakaran ng Chinese Poker, maaari mong mas maayos na laruin ang laro at mas maunawaan ang mga susunod na hakbang sa paglalaro. Kung nais mong malaman pa ang iba pang mga patakaran at diskarte sa Chinese Poker, tingnan ang aming artikulo tungkol sa Chinese Poker Strategy.

Pagsasalarawan ng Laro

Sa pagsisimula ng paglalaro ng Chinese Poker, mahalagang maunawaan ang mga saligan ng laro. Ito ay kinabibilangan ng mga kailangang mabatid tungkol sa baraha at pagkakasunud-sunod ng ranking ng mga karta.

Mga Kailangang Mabatid Tungkol sa Baraha

Ang laro ng Chinese Poker ay ginagamitan ng isang dekada ng 52 baraha. Ito ay binubuo ng apat na iba’t ibang palaso: puso, diamante, trebol, at espada. Bawat palaso ay mayroong 13 karta, mula 2 hanggang 10, kasama ang Jack (J), Queen (Q), King (K), at Ace (A). Sa paglalaro ng Chinese Poker, mahalagang magkaroon ng kaalaman sa pagkakakilanlan ng bawat karta at ang kanilang halaga sa pagsusukat ng poin.

Pagkakasunud-sunod ng Ranking ng Mga Karta

Ang ranking ng mga karta sa Chinese Poker ay sumusunod sa tradisyonal na pagkakasunud-sunod ng mga karta. Ang Ace ang pinakamataas na halaga, sinusundan ng King, Queen, Jack, at pababa hanggang sa 2 na may pinakamababang halaga. Hindi katulad ng ibang uri ng poker, ang mga puti o wild cards ay hindi ginagamit sa Chinese Poker.

Ang ranking ng mga karta ay mahalaga sa pag-aayos ng mga kamay at pagtukoy ng tagumpay sa bawat yugto ng laro. Para sa kumpletong impormasyon tungkol sa pagkakasunud-sunod ng ranking ng mga karta sa Chinese Poker, maaaring tingnan ang aming artikulo tungkol sa chinese poker ranking.

Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga saligan ng laro, mas magiging handa ang mga manlalaro sa pagharap sa mga susunod na yugto ng Chinese Poker, kabilang na ang pag-aayos ng mga karta at pagtatapos ng bawat yugto.

Mga Hakbang sa Paglalaro

Upang maunawaan ang tamang pamamaraan ng paglalaro ng Chinese Poker, mahalagang sundin ang mga sumusunod na hakbang: pagbabahagi ng karta, pag-aayos ng mga karta, at paglalagay ng mga karta sa mga posisyon.

Pagbabahagi ng Karta

Sa umpisa ng laro, ang mga manlalaro ay magkakaroon ng tig-limang karta. Ang bawat manlalaro ay dapat magkaroon ng tatlong kamay, na binubuo ng isang kamay na may limang karta at dalawang kamay na may tatlong karta bawat isa. Ang pagbabahagi ng karta ay maaaring simulan sa sinumang manlalaro, at ang pag-ikot ay susunod sa clockwise direction. Ang tamang pagbabahagi ng karta ay mahalaga upang masigurong patas ang laro at walaang mga kartang nawawala o nadodoble.

Pag-aayos ng Mga Karta

Matapos ang pagbabahagi ng karta, bawat manlalaro ay mag-aayos ng kanilang mga karta sa loob ng bawat kamay. Ang tamang pag-aayos ng mga karta ay naglalayong makabuo ng pinakamagandang posibleng kombinasyon ng mga karta para sa bawat kamay. Mahalaga na sundan ang tamang pagkakasunud-sunod ng ranking ng mga karta upang malaman kung aling kombinasyon ang pinakamalakas at pinakamahina. Maaaring tingnan ang chinese poker ranking para sa karagdagang impormasyon.

Paglalagay ng Mga Karta sa Mga Posisyon

Sa huling hakbang, bawat manlalaro ay maglalagay ng kanilang mga karta sa tamang posisyon sa bawat kamay. Sa bawat kamay na may tatlong karta, ang dalawang kamay ay dapat ilagay sa ibaba (bottom) habang ang isa ay nasa itaas (top). Ang kamay na may limang karta ay ilalagay sa gitna (middle). Ang tamang paglalagay ng mga karta sa mga posisyon ay mahalaga upang maipakita ang mga kombinasyon at makapagdesisyon nang tama sa paglalaro ng bawat kamay.

Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, magiging maayos at maayos ang paglalaro ng Chinese Poker. Mahalaga rin na alamin ang iba pang mga patakaran at estratehiya sa paglalaro ng Chinese Poker upang mapabuti ang iyong kasanayan sa laro.

Pagtatapos ng Bawat Yugto

Pagtukoy ng Tagumpay sa Bawat Yugto

Sa bawat yugto ng laro ng Chinese Poker, mahalagang matukoy kung sino ang nagwagi. Ang tagumpay sa bawat yugto ay batay sa mga puntos na naipon ng bawat manlalaro. Ang manlalarong may pinakamababang puntos ang magiging tagumpay sa yugto na iyon.

Ang bawat manlalaro ay magtatayo ng tatlong kamay na may pitong karta sa bawat isa. Kapag natapos na ang pag-aayos ng mga kamay, ang mga puntos ay bibilangin. Ang bawat manlalaro ay makakakuha ng puntos base sa ranking ng kanyang mga kamay. Para sa mas detalyadong impormasyon tungkol sa pagbilang ng puntos, maaari mong tingnan ang aming artikulo tungkol sa chinese poker ranking.

Pagbilang ng Puntos

Sa pagtatapos ng bawat yugto, ang bawat manlalaro ay bibilangin ang kanyang mga puntos base sa kanyang mga kamay. Ang mga puntos ay ibinibilang batay sa ranking ng mga kamay at ang mga ito ay nag-aambag sa kabuuang puntos ng manlalaro. Ang mga puntos ay maaaring maipakita sa pamamagitan ng isang scoring chart o tabla.

Narito ang ilang halimbawa ng pagbilang ng puntos:

Ranking ng Kamay Puntos
Royal Flush 20
Straight Flush 15
Four of a Kind 13
Full House 10
Flush 8
Straight 5
Three of a Kind 3
Two Pairs 2
One Pair 1
High Card 0

Kapag natapos na ang pagbilang ng puntos, ang manlalaro na may pinakamababang puntos sa yugto ay itinuturing na nagwagi. Ang pagtatapos ng bawat yugto ay magpapatuloy hanggang sa maipagpatuloy ang laro.

Sa pamamagitan ng tamang pagtatapos ng bawat yugto at ang maayos na pagbilang ng puntos, maaaring maipakita ang galing at diskarte sa Chinese Poker. Patuloy na pagsasanay at pag-unawa sa laro ay makakatulong sa pagpapaunlad ng iyong kakayahan sa Chinese Poker.

Estratehiya sa Chinese Poker

Sa paglalaro ng Chinese Poker, mahalaga ang tamang estratehiya upang matamo ang tagumpay. Sa seksyong ito, ating tatalakayin ang mga pangunahing prinsipyo sa pagpapasya, mga diskarte sa pag-aayos ng mga karta, at mga taktika sa paglalaro.

Mga Pangunahing Prinsipyo sa Pagpapasya

Ang pagpapasya ng tamang hakbang sa bawat yugto ng laro ay mahalaga sa Chinese Poker. Narito ang ilang mga pangunahing prinsipyo na maaaring makatulong sa iyo:

 1. Pag-aaral ng ranking ng mga karta: Maaring mabatid ang tamang diskarte sa pamamagitan ng pagsusuri sa ranking ng mga karta. Alamin ang mga patakaran ng ranking ng mga karta ng Chinese Poker para malaman kung aling kombinasyon ang pinakamalakas.
 2. Pagkilala sa posibleng mga kombinasyon: Maaring mabatid ang potensyal ng iyong mga kamay sa pamamagitan ng pagkilala sa posibleng mga kombinasyon na maaaring makuha sa pag-aayos ng mga karta. Maging handa sa mga posibilidad na magbago habang naglalaro.
 3. Pagsasaalang-alang sa mga diskarte ng ibang manlalaro: Mahalagang obserbahan ang mga diskarte ng ibang manlalaro upang mabatid kung aling mga kombinasyon ang maaaring nasa kanilang mga kamay. Ito ay magbibigay sa iyo ng ideya kung aling mga karta ang maaaring magamit mo upang maunahan sila.
 4. Pag-iisip ng pangmatagalang diskarte: Sa Chinese Poker, hindi lamang ang kasalukuyang yugto ang dapat isaalang-alang. Mahalaga ring mag-isip ng mga pangmatagalang estratehiya upang magtagumpay sa mga sumusunod na yugto ng laro.

Mga Diskarte sa Pag-aayos ng Mga Karta

Ang tamang pag-aayos ng mga karta ay isang mahalagang bahagi ng Chinese Poker. Narito ang ilang mga diskarte na maaaring makatulong sa iyo:

 1. Diskarte ng pagsasabay-sabay: Sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga karta na magkakasunod, maaari kang makakuha ng magandang puntos. Subukan ang pagkakasunud-sunod ng mga magkakasunod na karta tulad ng flush o straight.
 2. Diskarte ng pagsasama-sama: Pag-isahin ang mga malalakas na karta upang makuha ang magandang puntos. Maaari kang magpatong ng tatlong magkakasunod na karta o tatlong magkaparehong halaga.
 3. Diskarte ng paghahati: Kung may malakas kaagad na kombinasyon, maaari mong hatiin ang mga natirang karta upang matiyak ang tagumpay sa iba pang mga yugto ng laro.

Mga Taktika sa Paglalaro

Ang tamang taktika sa paglalaro ay naglalayong mapabuti ang iyong pagkakataon na manalo sa Chinese Poker. Narito ang ilang mga taktika na maaaring makatulong sa iyo:

 1. Pag-iwas sa mga kombinasyon na kakaunti ang puntos: Maaring iwasan ang mga kombinasyon na may mababang puntos upang hindi mabigyan ng malaking lamang ang ibang manlalaro. Maging maingat sa pag-aayos ng mga karta upang mapanatili ang kompetitibong posisyon.
 2. Diskarteng pangkaligtasan: Kung may malakas na kombinasyon na hindi maaaring talunin ng ibang manlalaro, maaring magpatong ng mga karta na may mababang puntos upang maprotektahan ang iyong posisyon.
 3. Diskarteng pang-estranghero: Sa ilang mga sitwasyon, kung alam mong may malakas kang kombinasyon, maaari kang magpatong ng mga karta na hindi kailangan ng ibang manlalaro. Ito ay naglalayong magdulot ng kalituhan at mapababa ang kanilang puntos.

Sa pamamagitan ng tamang estratehiya, mga diskarte sa pag-aayos ng mga karta, at mga taktika sa paglalaro, maaari kang magtagumpay sa Chinese Poker. Tandaan na ang paglalaro ay hindi lamang tungkol sa mga kamay na hawak mo, kundi pati na rin sa pagbasa ng mga galaw ng ibang manlalaro at pagkakataon na maaring makuha.

Pagpapahalaga sa Etika ng Laro

Sa paglalaro ng Chinese Poker, mahalaga ang tamang pagpapahalaga sa etika ng laro. Ang mga sumusunod na bahagi ay naglalaman ng mga karaniwang etiketa sa Chinese Poker at kahalagahan ng pagsunod sa mga malinaw na patakaran.

Mga Karaniwang Etiketa sa Chinese Poker

 1. Respetuhin ang mga kasama sa laro. Sa bawat laro, mahalagang ipakita ang respeto at magandang asal sa mga kapwa manlalaro. Iwasan ang mga pang-aalipusta at panlalait.
 2. Iwasan ang pagkaingay o ingay na maaaring makadisturbo sa ibang manlalaro. Upang mapanatili ang kasiyahan at kalinisan ng laro, mahalaga na maging maingat sa paggalaw ng mga baraha at iwasan ang mga aksidenteng pagkabagsak o pagkakalat ng mga ito.
 3. Maghintay nang maayos sa iyong pagkakataon. Sa tuwing hindi ikaw ang aktibong manlalaro, mahalaga na maghintay nang maayos at huwag makialam sa mga galaw ng iba. Ito ay upang panatilihing patas ang laro at maiwasan ang anumang pagkalito.
 4. Iwasan ang pagsusumite ng maling impormasyon. Mahalaga na maging tapat at hindi magbigay ng maling impormasyon tungkol sa mga karta na iyong tinataya o ibinubuo. Ang pagsisinungaling ay labag sa etika ng laro.

Pagsunod sa Maliwanag na Patakaran

 1. Bilangin at suriin ng maigi ang mga puntos. Bago magpatuloy sa susunod na yugto, mahalaga na tama at malinaw ang pagbibilang ng puntos. Ito ay upang mapanatili ang patas at malinis na paglalaro.
 2. Huwag gumamit ng mga pandaraya o pagsisinungaling. Ang paggamit ng mga pandaraya o pagsisinungaling ay hindi lamang labag sa etika ng laro, kundi maaaring mawalan ng halaga ang integridad ng laro at maging sanhi ng hindi magandang karanasan ng ibang manlalaro.
 3. Sumunod sa mga nakasaad na patakaran ng laro. Upang mapanatili ang kahusayan at pagiging patas ng laro, mahalaga na sundin ang mga patakaran na itinatakda. Ito ay upang maipakita ang respeto sa laro at sa mga kapwa manlalaro.

Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa etika ng laro at pagsunod sa malinaw na patakaran, mas magiging kasiya-siya, patas, at magandang karanasan ang paglalaro ng Chinese Poker.