Pagsulong ng Laro: Gabay sa Mga Kombinasyon sa Chinese Poker

Pag-unawa sa Chinese Poker

Sa paghahangad na matuto ng Chinese Poker, mahalagang maunawaan ang saligan ng laro. Ang seksyong ito ay tutugon sa dalawang mga katanungan: “Ano ang Chinese Poker?” at “Mga Batayang Patakaran sa Chinese Poker”.

Ano ang Chinese Poker?

Ang Chinese Poker ay isang uri ng laro ng baraha na nagmula sa Asya. Ito ay kilala rin bilang “Russian Poker” o “Pusoy”. Sa laro na ito, ang mga manlalaro ay naglalagay ng mga kard sa mga linya ng kanilang mga kamay, na umaabot sa apat na linya na may tatlong kard bawat isa. Ang layunin ng laro ay makabuo ng mga kombinasyon ng mga kard na may mataas na halaga.

Mga Batayang Patakaran sa Chinese Poker

Ang Chinese Poker ay sumusunod sa ilang mga batayang patakaran. Narito ang mga ito:

 1. Bawat manlalaro ay tatanggap ng 13 na mga kard mula sa isang baraha na may 52 na kard.
 2. Ang mga kard ay dapat ilagay sa tatlong linya na may tatlong kard bawat isa at isang linya na may apat na kard. Kailangang mas mataas ang halaga ng kard sa bawat linya kumpara sa sumusunod na linya.
 3. Sa pagtatapos ng laro, ang mga puntos ay ibibigay base sa halaga ng mga kombinasyon ng mga kard ng bawat manlalaro. Ang player na may pinakamataas na puntos ang nanalo sa laro.

Ang pagsunod sa mga batayang patakaran ng Chinese Poker ay mahalaga upang maunawaan ang mga susunod na konsepto at estratehiya sa laro. Kung nais mong malaman pa ang iba pang mga detalye tungkol sa Chinese Poker, maaari kang bumisita sa aming artikulo tungkol sa mga batayang patakaran sa Chinese Poker.

Sa mga sumusunod na seksyon, ating lalamin ang mga mahahalagang konsepto sa Chinese Poker, tulad ng pagkakaiba nito sa ibang uri ng poker at ang mga kombinasyon ng mga kard na may mataas na halaga.

Mahahalagang Konsepto sa Chinese Poker

Sa paglalaro ng Chinese Poker, mahalaga na maunawaan ang ilang konsepto upang magkaroon ng matagumpay na laro. Tingnan natin ang pagkakaiba nito sa ibang uri ng poker at ang mga iba’t ibang kombinasyon ng karta na mahalaga sa larong ito.

Pagkakaiba sa Ibang Uri ng Poker

Ang Chinese Poker ay nagtatanghal ng ilang pagkakaiba mula sa ibang uri ng poker. Sa halip na magkaroon ng isang kamay na binubuo ng limang karta tulad ng Texas Hold ‘Em o isang kombinasyon ng mga karta tulad ng 5-Card Stud, ang Chinese Poker ay binubuo ng tatlong mga kamay: ang itaas, gitna, at ibaba.

Sa itaas na kamay, mayroong tatlong mga karta; sa gitna, mayroong limang mga karta; at sa ibaba, mayroong apat na mga karta. Ang mga kombinasyon ng mga kamay na ito ay nagbibigay ng kumpetisyon at estratehiya na iba sa ibang uri ng poker. Upang maunawaan ang mga kombinasyon na ito, tingnan natin ang sumusunod na seksyon.

Mga Kombinasyon ng Karta sa Chinese Poker

Sa Chinese Poker, ang mga kombinasyon ng karta ay naglalarawan ng halaga ng bawat kamay at nagtatakda ng mga puntos na maaaring makuha. Ang mga sumusunod na kombinasyon ng karta ay kailangan tandaan:

Kombinasyon Puntos
Royal Flush 20
Straight Flush 10
Four of a Kind 8
Full House 6
Flush 4
Straight 2
Three of a Kind 1
Two Pairs 1
One Pair 1
High Card 0

Ang mga puntos na ito ay nagpapakita kung gaano kahusay ang iyong kamay at nagtatakda kung sino ang mananalo sa bawat yugto ng laro. Mahalaga na magkaroon ng kamay na may mataas na puntos upang magtagumpay.

Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga konseptong ito, magkakaroon ka ng mas malalim na kaalaman sa Chinese Poker at magiging handa ka na sa mga susunod na yugto ng laro. Sa mga sumusunod na seksyon, tatalakayin natin ang mga pagsulong ng laro sa pamamagitan ng mga kombinasyon at iba pang mga taktika na maaaring magamit.

Pagsulong ng Laro sa Pamamagitan ng mga Kombinasyon

Sa Chinese Poker, ang paggamit ng tamang mga kombinasyon ay mahalaga upang mapalakas ang iyong laro. Narito ang ilang mahahalagang aspeto tungkol sa mga kombinasyon na dapat mong malaman: ang pinakamataas na kombinasyon, ibang kombinasyon na nagbibigay ng malalaking puntos, at ang mga estratehiya sa paggamit ng mga kombinasyon.

Pinakamataas na Kombinasyon

Ang pinakamataas na kombinasyon sa Chinese Poker ay tinatawag na “Dragon”. Ito ay binubuo ng apat na kartang Ace hanggang King, isang kartang bawa’t isa sa bawat suit. Ang kombinasyong ito ay ang pinakamalakas at nagbibigay ng pinakamaraming puntos.

Kombinasyon Halaga
Dragon 20 puntos

Ibang Kombinasyon na Nagbibigay ng Malalaking Puntos

Maliban sa Dragon, may ilang iba pang kombinasyon na nagbibigay ng malalaking puntos sa Chinese Poker. Narito ang ilan sa mga ito:

Kombinasyon Halaga
Four of a Kind 13 puntos
Straight Flush 11 puntos
Full House 8 puntos
Flush 6 puntos
Straight 5 puntos
Three of a Kind 3 puntos
Two Pairs 2 puntos
One Pair 1 punto

Tandaan na ang halaga ng mga kombinasyon ay naka-base sa scoring system ng Chinese Poker. Upang maunawaan ang iba pang mga halaga ng kombinasyon at mga patakaran sa pagbibilang ng puntos, bisitahin ang aming artikulo tungkol sa chinese poker scoring.

Mga Estratehiya sa Paggamit ng mga Kombinasyon

Ang tamang paggamit ng mga kombinasyon ay naglalaro ng malaking papel sa tagumpay mo sa Chinese Poker. Narito ang ilang mga estratehiya na maaari mong gamitin:

 1. Pagpili ng tamang kombinasyon: Sa pagsasahimpapawid ng iyong mga kartang kailangang i-set, mahalaga na piliin mong maglagay ng malakas na kombinasyon sa itaas na kamay. Ito ay upang masiguro mong magtatamo ka ng mataas na puntos.

 2. Paghahanda ng mga kombinasyon: Bago mag-umpisa ang laro, maganda rin na magplano ka ng mga kombinasyon na nais mong makamit. Sa pamamagitan ng pag-iisip nang maaga, magkakaroon ka ng mas malinaw na direksyon sa pag-aayos ng iyong mga kartang sumusunod sa mga kombinasyong ito.

 3. Pagbasa ng galaw ng mga kaibigan: Sa Chinese Poker, mahalaga ring maging mapagmatyag sa mga kombinasyon na ibinubuo ng mga kaibigan mo. Sa pag-aaral ng kanilang mga galaw, maaari kang makahanap ng impormasyon na magbibigay sa iyo ng ideya kung ano ang mga kombinasyong kanilang pinaghahandaan o hindi pinaghahandaan.

 4. Pag-aaral ng iba’t ibang estratehiya: Sa paglipas ng panahon, maaari mong matutunan ang iba’t ibang mga estratehiya sa paggamit ng mga kombinasyon mula sa iba pang mga manlalaro. Maaari kang sumangguni sa aming artikulo tungkol sa chinese poker strategies upang malaman ang iba pang mga payo at diskarte.

Sa pamamagitan ng tamang pagsulong ng iyong laro gamit ang mga kombinasyon, mas malaki ang posibilidad na matamo mo ang tagumpay sa Chinese Poker. Patuloy na mag-aral, mag-eksperimento, at magpalakas ng iyong mga kasanayan upang maging mahusay na manlalaro sa laro na ito ng poker.

Mahahalagang Taktika sa Chinese Poker

Sa paglalaro ng Chinese Poker, mahalaga ang tamang paghahanda ng mga kombinasyon, pagbasa ng galaw ng mga kaibigan, at pagsasaayos ng iyong mga karta upang magtagumpay. Narito ang mga taktikang ito na dapat mong tandaan.

Paghahanda ng mga Kombinasyon

Ang paghahanda ng mga kombinasyon ay isang mahalagang bahagi ng Chinese Poker. Bago ang pagpapamigay ng mga karta, dapat mong pagplanuhan ang mga kombinasyong nais mong makamit. Tandaan na ang pinakamataas na kombinasyon ay ang royalty hand, samantalang ang iba pang kombinasyon ay nagbibigay ng iba’t ibang puntos.

Narito ang ilan sa mga pinakamahalagang kombinasyon na maaari mong gawing target:

 • Royalty Hand: Isang kombinasyon na binubuo ng tatlong flushes, isang pair, at isang four-of-a-kind. Ito ang pinakamataas na kombinasyon na maaari mong makamit.
 • Straight: Isang sunud-sunod na pagkakasunod-sunod ng mga karta ng parehong suit. Halimbawa, 5-6-7-8-9 ng spades.
 • Flush: Limang karta ng parehong suit, kahit hindi magkakasunod. Halimbawa, 2-5-7-9-J ng hearts.
 • Full House: Isang kombinasyon na binubuo ng isang pair at isang three-of-a-kind. Halimbawa, 3-3-3-9-9.
 • Four-of-a-Kind: Apat na karta ng parehong rank. Halimbawa, 4-4-4-4-9.

Maaari kang maghanap ng iba pang mga kombinasyon at mga puntos na ibinibigay nila sa chinese poker combos. Ang pagpaplano ng mga kombinasyon ay magbibigay sa iyo ng malinaw na layunin at magtutulong sa iyo na makamit ang pinakamalalaking puntos sa laro.

Pagbasa ng Galaw ng mga Kaibigan

Ang pagbasa ng galaw ng mga kaibigan ay isa pang mahalagang taktika sa Chinese Poker. Sa paglalaro ng Chinese Poker, mahalaga na maunawaan mo ang mga kilos at kombinasyon na maaaring itinatago ng mga kalaban mo. Sa pamamagitan ng pagmamatyag sa mga karta na ipinapalit at ibinabandera ng mga kasama mo sa laro, maaari kang makabuo ng mga hula sa mga kombinasyong kanilang binubuo.

Tandaan na ang pagbasa ng galaw ng mga kaibigan ay hindi lamang base sa mga karta na ipinapalit nila, kundi pati na rin sa mga karta na ipinapakita nila sa kanilang mga kamay. Mahalaga rin na maging maingat sa mga galaw na ginagawa mo upang hindi mabasa ng mga kalaban mo ang iyong mga kombinasyon.

Pagsasaayos ng Iyong mga Karta

Ang pagsasaayos ng iyong mga karta ay isang kritikal na hakbang sa Chinese Poker. Sa paglalaro ng laro, mahalaga na magkaroon ka ng malinaw na estratehiya sa pag-aayos ng iyong mga karta upang makamit ang mga target mong kombinasyon.

Isa sa mga taktika na maaari mong gamitin ay ang paghiwalay-hiwalay ng mga malakas na karta at mga mahinang karta. Ito ay upang masigurong magkakaroon ka ng magandang kombinasyon sa itaas at maiiwasan ang pagkakaroon ng mahinang kombinasyon sa ilalim. Ito ay maaaring maging mahalaga sa pagkuha ng malalaking puntos sa laro.

Sa pamamagitan ng tamang paghahanda ng mga kombinasyon, pagbasa ng galaw ng mga kaibigan, at pagsasaayos ng iyong mga karta, magkakaroon ka ng mas malaking tsansa na magtagumpay sa Chinese Poker. Patuloy na pag-aralan ang mga taktikang ito at makipagsabayan sa mga magagaling na manlalaro para mas mapabuti ang iyong kakayahan sa laro.